Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Davčna obravnava nepremičnin
Računovodska obravnava nepremičnin
Pravna opredelitev nepremičnin
Nakup nepremičnine v izvršilnem in sečajnem postopku
O podjetju
O podjetju

Glavna dejavnost podjetja LANIUS je priprava dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev EU. Prednost našega podjetja je timsko delo, ki združuje strokovnjake iz različnih strok in različnih področij.

Z vami bomo sodelovali:

Maja LENARČIČ, bo vzpostavila prvi stik z vami. Ima dolgoletne izkušnje s področja računovodstva, financ in poznavanja pravnih predpisov ter pripravo dokumentacije za javne razpise. V podjetju skrbi za stike s strankami in za organizacijo projektov. Pri pripravi poslovnih načrtov in dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev EU skrbi za pravni in ekonomski del, ter za popolnost in točnost pri oddaji dokumetacije.

Jernej LENARČIČ, je strokovnjak za tehnično področje. V podjetju je zadolžen za pripravo tehničnega dela poslovnega načrta, investicijsko-tehnične dokumentacije, ter za razpise s področja raziskovalno-razvojne dejavnosti.  

Luka FLORJANC (www.lepolepo.si), je v podjetju zadolžen za pripravo investicijsko-tehnične dokumentacije, za prijave na razpise za turistične objekte, ter za pripravo dokumentacije za razpise, ki vzpodbujajo večjo izrabo obnovljivih virov energije.

OSNOVNI PODATKI PODJETJA

LANIUS, Maja Lenarčič s.p.

PISARNA: Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana     

SEDEŽ: Steletova Ulica 3, 1234 Mengeš

Podatki o registraciji podjetja:

ID za DDV: SI83119973
Matična številka: 3209164000
Številka transakcijskega računa: 33000-0002235938
Banka: Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Ljubljana, Dunajska 117, 1001 Ljubljana